Responsable àrea financera [VX56]

Responsable àrea financera [VX56]

27 sep
|
Importante empresa
|
Barcelona

27 sep

Importante empresa

Barcelona

El lloc de treball de “Responsable d'area Financera i d’administració” té com a finalitat dirigir els processos formals que exigeix l’organització a l’àmbit financer, comptable i legal. Controlar la gestió econòmica i financera oferint informació real i actualitzada útil per a la presa de decisions de Direcció. Determina i executa en el seu àmbit, les accions necessàries que assegurin l’assoliment dels objectius estratègics de la seva àrea i de l'entitat en general, sempre amb el vistiplau de Direcció.

FUNCIONS


- Responsabilitzar-se davant de la Direcció de la planificació, organització, direcció i control dels serveis administratius amb la finalitat d’optimitzar el seu funcionament.
- Responsabilitzar-se i supervisar l’elaboració i l’assoliment del pressupost anual.


- Analitzar l’evolució mensual dels resultats econòmics i financers, oferint la informació necessària als serveis i àrees pel seu control, seguiment, presa de decisions i elaboració de informes comptables.


- Controlar l’activitat comptable, de gestió de cobraments i control de la tresoreria complint amb la legalitat vigent.


- Responsabilitzar-se del seguiment de la situació administrativa dels serveis.


- Ser l’interlocutor i responsable de la gestió amb els proveïdors clau, amb els serveis jurídics externs i amb els auditors.


- Coordinar a l’equip al seu càrrec, assegurant el seu òptim rendiment, implicació i motivació.


- Donar suport a la Direcció general i RRHH.


Perfil/Requisitos

PERFIL PROFESSIONAL


- Llicenciat/da/Tècnic grau (preferiblement Econòmiques, Empresarials, Dret o similar).


- Especial sensibilitat pel sector social.


- Experiència mínima demostrable de 5 anys en responsabilitat financera, administrativa i legal.


Coneixements requerits: marc normatiu; treball amb dades de manera precisa i metòdica, recopilar i analitzar la informació, tindre iniciativa, coneixement integral dels recursos disponibles; coneixement de la especialitat o àmbit d’intervenció que desenvolupa la entitat; coneixements metodològics i procedimentals i aplicacions informàtiques específiques de comptabilitat i facturació.

Habilitats requerides: Orientació a resultats i negociació; bona capacitat de comunicació i influència; visió estratègica; Innovació i creativitat; lideratge i desenvolupament de persones; dots de treball en equip i cooperació; capacitat analítica i de presa de decisions.

Actituds: capacitat d’anàlisis; capacitat de prendre iniciativa; treball sota pressió; ser metòdic/a; precís/a; responsabilitat; aptituds per a la supervisió; exigència, flexibilitat i disposició al canvi; discreció i confidencialitat; coherència i integritat; compromís amb l’organització; talant positiu; tenacitat; tolerància a la frustració; acceptació de crítiques i indicacions i bona gestió del estrès.


Competencias

Analizar y resolver problemas, Iniciativa y autonomía, Flexibilidad, Capacidad para liderar iniciativas, Organización y planificación, Fiabilidad técnica y personal, Trabajo en equipo, Diplomacia y “saber estar”, Capacidad de Negociación


Nivel

Mando intermedio


Tipo de contrato

Jornada completa


Duración

Sin especificar


Salario

Entre 24.001 y 30.000 € bruto/anual


Estudios mínimos

Diplomado


Experiencia mínima

Al menos 3 años


Fecha de inicio

27/09/2019


Nº de vacantes

1

El anuncio original lo puedes encontrar en Kit Empleo:
https://www.kitempleo.es/empleo/9262567/responsable-area-financera-vx56-barcelona/?utm_source=html

Postulate a este anuncio

Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.

Suscribete a esta alerta:
Escribe tu dirección de correo electrónico, te permitirá de estar al tanto de los últimos empleos por: responsable àrea financera [vx56]
Publica un nuevo anuncio gratuito
Necesitas publicar un anuncio? Con más de 1 millón de usuarios únicos al mes en corto encontrarás el candidato ideal para tu empresa, ¿qué estás esperando!
Publica ahora

Suscribete a esta alerta