AUXILIAR ADMINISTRATIU/ ADMINISTRATIVA CENTRES EDUCATIUS CONSORCI D'EDUCACIÓ BARCELONA - K659

AUXILIAR ADMINISTRATIU/ ADMINISTRATIVA CENTRES EDUCATIUS CONSORCI D'EDUCACIÓ BARCELONA - K659

27 abr
|
Generalitat De Catalunya
|
Barcelona

27 abr

Generalitat De Catalunya

Barcelona

Auxiliar administratiu/va per a substitucions a centres educatius de Barcelona Ciutat. Els requisits per ocupar aquest lloc de treball són: titulació de graduat escolar; ESO; de formació professional de primer grau; o equivalent i, OBLIGATORI DISPOSAR DEL CERTIFICAT de nivell de suficiència de llengua catalana (C1). L’ocupació d’aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol,

de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.Les funcions d’aquest lloc són les pròpies del cos auxiliar administratiu/iva de la Generalitat, en concret dins l’àmbit dels centres educatius, com: -La gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes. -La gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d’escolaritat, historials acadèmics, títols, beques i ajuts, certificats, diligències, etc. -La gestió administrativa i la tramitació dels assumptes del centre. - Arxiu i classificació de la documentació del centre; Despatx de la correspondència (recepció, registre, classificació, tramesa, compulsa, franqueig, etc.);Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistes i relacions; Gestió informàtica de dades (domini de l’aplicació informàtica que correspongui en cada cas).; Atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria administrativa del centre; Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del personal (baixes, permisos, etc.). Realització de comandes de material,

comprovació d’albarans, etc., d’acord amb l’encàrrec rebut per la direcció o la secretaria del centre; Manteniment de l’inventari; Control de documents comptables simples; Exposició i distribució de la documentació d’interès general que estigui al seu abast (disposicions, comunicats, etc.).- Experiència 6 mesos. En lloc similar

- Primera etapa d'educació secundaria amb títol

- Eso o equivalent

- Català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)- Contracte laboral temporal (1 mesos)

- Jornada completa

- Salari mensual brut des de '1500' fins a '1600'

El anuncio original lo puedes encontrar en Kit Empleo:
https://www.kitempleo.es/empleo/60059836/auxiliar-administratiu-administrativa-centres-educatius-consorci-deducacio-barcelona-k659-barcelona/?utm_source=html

Suscribete a esta alerta:
Escribe tu dirección de correo electrónico, te permitirá de estar al tanto de los últimos empleos por: auxiliar administratiu/ administrativa centres educatius consorci d'educació barcelona - k659

Postulate a este anuncio

Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.

Suscribete a esta alerta:
Escribe tu dirección de correo electrónico, te permitirá de estar al tanto de los últimos empleos por: auxiliar administratiu/ administrativa centres educatius consorci d'educació barcelona - k659