Hospital Sant Joan De Déu: Infermer/A Per L'Àrea De Maternitat Ref. S90- [GPD-601]

Hospital Sant Joan De Déu: Infermer/A Per L'Àrea De Maternitat Ref. S90- [GPD-601]

22 dic
|
Confidential
|
Las Palmas de Gran Canaria

22 dic

Confidential

Las Palmas de Gran Canaria

--T'agradaria formar part de la família Sant Joan de Déu Voldries desenvolupar-te com a Infermer/a a l'área de maternitat Et presentem el teu projecte!----EL PROJECTE A DESENVOLUPAR--:

Vetllar per la continuïtat de cures i la seva qualitat en aquells processos assistêncials que es porten a terme a la --unitat de Maternitat-- de lHospital.--LES RESPONSABILITATS--:

Proporcionar cures dinfermeria individualitzades mitjançant un mètode sistemàtic i organitzat. Obtenir i analitzar les dades per a determinar lestat de salut de lusuari i descriure les seves capacitats i/o problemes. Prioritzar els problemes detectats de lusuari,

desenvolupar i executar un pla dacció per disminuir-los i/o eliminar-los i promoure la seva salut i autonomia. Avaluar de forma continuada i sistemàtica lefectivitat del pla dacció per disminuir-los i/o criteris de resultats establerts. Desenvolupar accions conduents a la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i leducació sanitària en els diferents àmbits de la practica. Proporcionar cures de forma sistematitzada tenint en compte la situació individual de cada usuari i fent èmfasis en la comunicació i informació. Aconseguir una comunicació efectiva i establir una relació terapèutica amb lusuari. Donar una atenció integral i coordinada mitjançant el treball en equip. Garantir la continuïtat de les cures utilitzant la comunicació formal i estructurada.--OFERIM--:

Diverses a jornades a cobrir. Formar part de l'Hospital de Referència Pediàtric a Barcelona. Treballar amb un equip multidisplicinar on aprendre i créixer. Formació i especialització.--EL PERFIL QUE BUSQUEM--:

Estar en possessió del títol dInfermer/a (Diplomatura/Grau). Experiència prèvia en el maneig del pacient adult en la unitat de maternitat. Tenir les competències relacionades amb els nostres valors institucionals.---VALOREM--:

Formació postgradual o màster relacionat. El coneixement dutilització de PC a nívell dusuari. Català:

Nívell C o equivalent. Anglès:

comprensió oral i escrita.Per a poder inscriuret a aquesta oferta de treball i adjuntar el teu Currículum Vitae clica al botó --Inscriu-te --que veus en aquesta mateixa pantalla.Esplugues de Llobregat, novembre .

El anuncio original lo puedes encontrar en Kit Empleo:
https://www.kitempleo.es/empleo/19839846/hospital-sant-joan-deu-infermer-per-larea-maternitat-ref-s90-gpd-601-las-palmas-gran-canaria/?utm_source=html

Postulate a este anuncio

Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.

Suscribete a esta alerta:
Escribe tu dirección de correo electrónico, te permitirá de estar al tanto de los últimos empleos por: hospital sant joan de déu: infermer/a per l'àrea de maternitat ref. s90- [gpd-601]
Publica un nuevo anuncio gratuito
Necesitas publicar un anuncio? Con más de 1 millón de usuarios únicos al mes en corto encontrarás el candidato ideal para tu empresa, ¿qué estás esperando!
Publica ahora

Suscribete a esta alerta