[F-025] Creacció Agència D'Emprenedoria, Innov I Coneix Sl: Tècnic/A Expert/A En L'Accés A Finançament

[F-025] Creacció Agència D'Emprenedoria, Innov I Coneix Sl: Tècnic/A Expert/A En L'Accés A Finançament

22 dic
|
Confidential
|
Almería

22 dic

Confidential

Almería

1. Adquirir coneixement sobre les l­nies de finan§ament per empreses:

a. L­nies de subvencions i ajuts de concurr¨ncia pblica i competitiva recurrents o puntuals per a empreses a n­vell catal , estatal i europeu (destacant la l­nia Horitz Europa adre§at a empreses). b. Xarxes privades de finan§ament:

coneixement sobre el funcionament de les xarxes existents dâeurosinversors privats per finan§ar inversions de les empreses i poder estructurar:

1a) Xarxa de persones dâeurosOsona amb perfil " Petita inversi/mentoria" 2a) Xarxa de persones/empreses dâeurosOsona amb perfil " Gran inversi/mentoria" c. Coneixement sobre lametodologia de generaci de projectes dâeurosalian§a empresarial per a la recerca de fons europeus:promoure la creaci de consorcis per aixecar recursos. Instruments de finan§ament com els Horitz Europa busquen promoure la col-laboraci entres empreses i agents del coneixement per accedir a subvencions a fons perdut. 2. Benchmarking sobre altres experi¨ncies. Implica:

a. Definir els ­tems o mbits amb els que volem fer recerca. P. ex:

quines l­nies de finan§ament sâeurosofereixen, si hi ha segmentaci per tipologia dâeurosempresa, durada assessorament, gratuitat i/o copagament, etc. b. Fer recerca dâeurosaltres serveis similars i recollir la informaci per a cada mbit. c. Fer entrevistes o converses qualitatives amb els prove¯dors dâeurosaquests serveis per adquirir bones pr ctiques. d. Fer resum comparatiu i determinar quines variables sn clau per lâeuros¨xit del projecte. Aquesta activitat ha de servir per a conceptualitzar el servei. e. Avaluaci dels resultats 3. Aconseguir finan§ament per a les empreses dâeurosOsona a. Captar finan§ament d'inversors. Definir una metodologia per ajudar als inversors a valorar els projectes i testejar-la. Implica:

i. Captar i seleccionar projectes invertibles ii. Detectar i crear una BBDD dâeurosinversors iii. Matxing entre inversors i projectes b. Captar finan§ament de l­nies de finan§ament pbliques competitives. Definir metodologia i recursos a activar. Implica:

i. Con¨ixer les l­nies de finan§ament recurrents i les noves que s'activaran durant el i 2022 i elaborar la BBDD de les ajudes i criteris per accedir-hi ii. Dissenyar fitxes que recullin aquest coneixement. iii. Visites a empreses per detectar necessitat de finan§ament iv. Identificar les l­nies de finan§ament m©s adients per a les necessitats i caracter­stiques de les necessitats de cada empresa i dâeurosacord als criteris de cada convocat²ria. Fer una proposta a lâeurosempresa i definir estrat¨gica i valorar si l'empresa pot elaborar la mem²ria o necessita suport. v. Facilitar relacions amb consultores expertes, quan sigui necessari, per a poder treballar amb ¨xit les convocat²ries. vi. Promoure la presentaci de les sol.Licituds per part de les empreses. vii. Avaluaci dels resultats c. Captar finan§ament de Fons Europeus. Creaci de consorcis per aixecar recursos. Implica:

i. Visita a empreses per a detectar projectes que volen engegar en el marc de Fons Europeus. ii. Detectar convocat²ries europees i consorcis en fase de constituci que puguin encaixar amb els projecte de les empreses. iii. Fer matxing entre empreses, agents del coneixement o l­ders de consorcis per a possibles col-laboracions i integracions en consorcis. iv. Fer reunions de treball i seguiment v. Avaluaci dels resultats 4. Col-laboraci amb agents de la comarca i de fora. Implica:

a. Accions de col-laboraci i seguiment amb agents externs. Primer contacte - reuni de treball b. Reunions de treball amb agents c. Signatura de convenis de col-laboraci d. Avaluaci dels resultats 5. Recollida d'evid¨ncies i realitzaci dels informes de justificaci. Experi¨ncia 1 anys. Es valorar haver realitzat tasques dâeurosassessorament i de seguiment empresarial i lâeurosexperi¨ncia de treball en llocs de treball similars. Es valorar lâeurosexperi¨ncia en la gesti de projectes. Bon coneixement del teixit productiu de la comarca dâeurosOsona. T�TOL DE GRAU Qualsevol grau universitari catal (parlat c1 d.Funcional, escrit c1 d.Funcional) Compet¨ncies / coneixements:

Iniciativa i autonomia Capacitat anal­tica Capacitat dâeurosescolta i empatia Aptitud per treballar en equip Organitzaci i planificaci Orientaci a resultats Socialitzaci xarxa Contracte laboral temporal (12 mesos) Jornada completa Salari mensual brut des de '2002' fins a '2003'

El anuncio original lo puedes encontrar en Kit Empleo:
https://www.kitempleo.es/empleo/19839717/f-025-creaccio-agencia-demprenedoria-innov-coneix-sl-tecnic-expert-lacces-financament-almeria/?utm_source=html

Postulate a este anuncio

Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.

Suscribete a esta alerta:
Escribe tu dirección de correo electrónico, te permitirá de estar al tanto de los últimos empleos por: [f-025] creacció agència d'emprenedoria, innov i coneix sl: tècnic/a expert/a en l'accés a finançament
Publica un nuevo anuncio gratuito
Necesitas publicar un anuncio? Con más de 1 millón de usuarios únicos al mes en corto encontrarás el candidato ideal para tu empresa, ¿qué estás esperando!
Publica ahora

Suscribete a esta alerta