[E520] | DIRECTOR ADMINISTRATIU FINANCER

[E520] | DIRECTOR ADMINISTRATIU FINANCER

06 sep
|
LAURA VIDAL
|
Gerona

06 sep

LAURA VIDAL

Gerona

Director/a Financer/a - Administratiu/va

Per a consolidada organització empordanesa d’origen familiar amb un creixement reeixit de més de 65 anys d’història i sòlides perspectives de futur, cerquem un/a Director/a Financer/a – Administratiu/va, que es faci càrrec de la responsabilitat de l’operativa administrativa-financera del Grup i del reporting financer a la Direcció General.

Es tracta d’una oportunitat excel·lent per a un/a professional financer/a que gaudeixi d’una solidesa tècnica en el moment present, i que vulgui seguir creixent en l’àrea a molt llarg termini i consolidar-se en un lloc clau i de prestigi, que comptarà amb una retribució competitiva,

formada per un salari fix i retribució variable en funció de resultats de la seva gestió.

Funcions:

Dirigirà l ’àrea financera de l’empresa que te un equip d’unes 20 persones.

Departament Financer:Assegurament de les necessitats financeres lligades a l’operació, crèdits, préstecs etc., Previsions de tresoreria, pagaments i cobraments, control de la posició bancària. Lliurament d’informes mensuals a Direcció quant a l’estat dels comptes d’explotació i resultats, amb anàlisi de situació sobre el comportament dels diferents aspectes de l’activitat, per tal de facilitar la tasca preventiva, correctiva i la presa de decisions per part de la direcció.Seguiment de l’Auditoria financera i no financera. Supervisió i aprovació de la contractació global de l’empresa a nivell de proveïdors i clients, representació institucional de l’empresa en tots els àmbits legal, administratiu, regulatori i d’associació empresarial.Expertesa en l’administració o assessorament financer de temes relacionats amb patrimoni i inversions familiars en entorn societari o privat.

Departament Comptable:Supervisió de la Comptabilitat, tancaments, i en relació a l’elaboració i seguiment dels comptes d’explotació i el balanç. Relació i actuacions amb els Auditors quant a la millora continuada dels estàndards de compliment. Coordinació de la transició/migració al nou programa comptable (2022).

Administració Comercial/Clients-Proveïdors:Mitjançant una relació fluïda i permanent amb la xarxa comercial i compres, liderarà les activitats crítiques per al bon funcionament de la seva administració, amb especial atenció a l’execució de les polítiques de pagament i cobrament, préstecs a clients, morositat, reconeixement de deute de clients, assessors legals externs, recuperació impagats.

Entitats Financeres:Relacions amb els directors de les Entitats Financeres vinculades a l’activitat, optimització de condicions bancàries i relació/negociació comercial. Seguiment de tota l’operativa bancaria quant al compliment de condicions i realització dels serveis.

Administració Laboral:Supervisió de l’equip d’administració de personal i de la contractació, incidències i variació de nòmina/cost de personal i assessoria legal laboral externa.

Requisits:Ha de ser persona coneixedora de la cultura empordanesa, amb residència en l’entorn o disposició per a establir-s’hi.

Professional consolidat i força vocacional de l’àrea financera, que compti amb una sòlida evolució en funcions rellevants d’auditoria, control de gestió, planificació financera i amb un mínim d’anys com a Director/a Financer/a, amb equip propi ampli i reportant a la Direcció General, en empreses de facturació sensiblement superior als 100 M€, amb elevada capil·laritat comercial i operacions generadores de transaccions massives en entorn ERP, comptable tipus Navision o altres.

Excel·lent capacitats com a usuari de software estàndard de gestió i aplicacions Microsoft.Prescriptor/a de millores en els sistemes de control de gestió i Datawarehouse per la segmentació i presentació regular d’informació de gestió.

Es requereix sòlida expertesa tècnica per tal de reportar en termes financers i comptables una estructura societària complexa i molt eficient, i per a seguir creixent en la funció a llarg termini.

Es vol també iniciativa i actitud per millorar constantment el sistema administratiu i de control de gestió, amb un reporting mensual excel·lent de l’operació en curs, motivant l’equip propi i amb una interacció força eficaç amb els equips comercials i logístics.

Amb personalitat i lideratge per a relacionar-se efectivament a tots els nivells de l’empresa, desenvoluparà una posició de confiança per a la propietat, assessorant-la en àmbits societaris.

Les persones interessades poden contactar amb LAURA VIDAL & ASOCIADOS a les següents adreces:

[email protected][email protected]

fent-nos arribar un Curriculum Vitae amb el nivell de detall demanat per les expectatives de la posició que hom anuncia.

Show more Show less

El anuncio original lo puedes encontrar en Kit Empleo:
https://www.kitempleo.es/empleo/18782984/e520-director-administratiu-financer-gerona/?utm_source=html

Postulate a este anuncio

Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.

Suscribete a esta alerta:
Escribe tu dirección de correo electrónico, te permitirá de estar al tanto de los últimos empleos por: [e520] | director administratiu financer
Publica un nuevo anuncio gratuito
Necesitas publicar un anuncio? Con más de 1 millón de usuarios únicos al mes en corto encontrarás el candidato ideal para tu empresa, ¿qué estás esperando!
Publica ahora

Suscribete a esta alerta