Tècnic/a AODL - H-293

Tècnic/a AODL - H-293

09 jun
|
AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D' AMUNT
|
Lliçà d'Amunt

09 jun

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D' AMUNT

Lliçà d'Amunt

Detalls del procésDescripció

Es precisa Tècnic/a AODL amb contracte de substitució per IT a jornada complertaCategoria

Administració públicaSubcategoria

Administració localExperiència(mesos)

36Nombre de llocs ofertats

1Ofertes per a persones amb discapacitatsDetall de les funcions del treball

- Assessorament laboral i acade`mic individual, mitjançant entrevistes personals i/virtuals, en les que es treballen elsaspectes relacionats amb feina o be´ estudis que la persona necessiti.- Treballar amb els demandants els canals de recerca de feina, coneixement de l’entorn i caracteri´stiques de lesrelacions laborals, el curri´culum vitae i la carta de presentacio´,

derivacio´ a les borses de treball, simulacio´d’entrevistes, recerca de formacio´ ocupacional, etc.- Desenvolupar amb els demandants a trave´s de la formacio´ un treball d’autoconeixement, de presa de decisio´ id’acompanyament en la tria d’estudis i de centre, ajut en els tra`mits de preinscripcio´, resolucio´ de dubtes del sistemaacade`mic, suport en la sol·licitud de beques...- Dur a terme el seguiment individualitzat de la persona:- Atendre els usuaris derivats de Serveis Socials que tenen problema`tiques d’insercio´ en el mo´n ordinari de lesrelacions laborals.- Assessorament a aquelles persones joves que es troben desorientades perque` no saben quin cami´ escollir un copfinalitzada l’educacio´ reglada (superior, graus professionals,...).- Donar assiste`ncia als tutors dels instituts en mate`ria d’orientacio´ laboral i sortides professionals.- Coordinacio´ directe amb Serveis socials, joventut i d’educacio´ municipals, Instituts d’educacio´ reglada, aixi´ comserveis externs: CCVO, institucions i fundacions privades, Servei d’Empresa i Ocupacio´ de la Vall del Tenes (SEOVT),SOC, empreses que cerquen treballadors, Fira guia’t, etc.- Quan s’escaigui, seguiment dels plans de joves en pra`ctiques (garantia juvenil).- I en general qualsevol altra obra de cara`cter similar que li atribueixUbicacióProvíncia

BARCELONAMunicipi

LLIÇÀ D'AMUNTCodi Postal

08186RequisitsNivell Formatiu

TÍTOL DE GRAUNivell del títolTema del títolNom del títol DIPLOMATURA O ENGINYERIA TÈCNICAADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES; CIÈNCIES EMPRESARIALS TÍTOL DE GRAUEDUCACIÓ SOCIAL TÍTOL DE GRAUPSICOLOGIA LLICENCIATURA O ENGINYERIACIÈNCIES DEL TREBALL

Competències

Nivell Persona empàtica, resolutiva i responsableALT Acostumada a treballar amb personesALT

IdiomesParlatEscrit

ESPANYOLC1 - DOMINI EFICAÇC1 - DOMINI EFICAÇ CATALÀC1 - DOMINI EFICAÇC1 - DOMINI EFICAÇ

Permisos de ConduirNo s'han trobat resultatsTipus de vehicle Disponibilitat de vehicle Disponibilitat per a ViatjarDetall de l'experiència requerida

Experiència min. de 3 anys realitzant les tasques anteriorment citades com a Tècnic/a AODL.ContracteOferta ExpressRelació Laboral

LABORAL TEMPORALDurada del contracte(mesos)

1Jornada

COMPLETAPeríode

JORNADA SETMANALNombre Hores

37Salari des de

1909Salari fins a

1909Detall d'altres beneficis

El anuncio original lo puedes encontrar en Kit Empleo:
https://www.kitempleo.es/empleo/17917040/tecnic-aodl-h-293-llica-damunt/?utm_source=html

Postulate a este anuncio

Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.

Suscribete a esta alerta:
Escribe tu dirección de correo electrónico, te permitirá de estar al tanto de los últimos empleos por: tècnic/a aodl - h-293
Publica un nuevo anuncio gratuito
Necesitas publicar un anuncio? Con más de 1 millón de usuarios únicos al mes en corto encontrarás el candidato ideal para tu empresa, ¿qué estás esperando!
Publica ahora

Suscribete a esta alerta