[N-535] | PERSONAL SOLDADOR TIG (4517)

[N-535] | PERSONAL SOLDADOR TIG (4517)

09 feb
|
Servei d'Inserció de Rubí Forma.
|
Cataluña

09 feb

Servei d'Inserció de Rubí Forma.

Cataluña

Detalls del procÃ(C)sDescripció

El Servei d'Inserció de Rubí Forma precisa PERSONAL SOLDADOR TIG, amb jornada completa de dilluns a divendres i amb horari de 7:00h a 15:00h i ubicat a Castellbisbal.Categoria

Professions, arts i oficisSubcategoria

Altres oficisExperiència(mesos)

0Nombre de llocs ofertats

1Ofertes per a persones amb discapacitatsDetall de les funcions del treball

Busquem un soldador/a qualificat/a per a tallar i soldar metalls i altres materials.

Treballarà amb equips adequats per a unir estructures mecà niques o parts de precisió.Llegir prototips i dibuixos i prendre i llegir mesures per a planificar el disseny i els procediments.Determinar l'equip o mètode de soldadura, o altres adequats, en funció dels requisits.Configurar components per a la soldadura segons les especificacions (tallar material amb serres mecà niques).Utilitzar moladores angulars per a preparar les peces que s'han de soldar.Alinear components utilitzant pinces, regles, etc... i subjectar pinces.Soldar components amb equip de soldadura manual o semiautomà tic en diferents posicions (vertical, horitzontal o suspès).Reparar mà quina i altres components soldant peces i reomplin buits.Provar i inspeccionar superfícies i estructures soldades per a descobrir possibles errors.Mantenir l'equip en bon estat per no posar en risc la seguretat. Haurà de ser competent en l'ús d'equip potencialment perillós i seguir totes les mesures de seguretat. Haurà de tenir bon pols i una gran atenció al detall.És essencial el coneixement dels diferents tipus de metall i les seves propietats.La persona candidata ha de ser versà til, dinà mic i flexible i capaç de realitzar altres tasques de muntatge, pintura i amb ganes d'aprendre i treballar en equip. Experiència demostrable com a soldador/a.Experiència en l'ús de diferents equips i procediments de soldadura (TIG, MMA, etc...).Experiència en l'ús d'eines elèctriques i manuals (serres, esquadres, pinces, etc...).Capacitat de llegir i interpretar documents i diagrames tècnics.Coneixement dels està ndards de seguretat i disposició per utilitzar EPI's.Disponibilitat per viatjar a l'estranger.Imprescindible haver completat el programa d'aprenentatge pertinent.UbicacióProvíncia

BARCELONAMunicipi

CASTELLBISBALCodi Postal

08755RequisitsNivell Formatiu

ESTUDIS PRIMARIS COMPLETSNivell del títol Tema del títol Nom del títol

No s'han trobat resultatsCompetències

Nivell No s'han trobat resultats

IdiomesParlatEscrit

CATALÀB2 - AVANÇATB2 - AVANÇAT ESPANYOLMITJÀMITJÀ

Permisos de Conduir

No s'han trobat resultats

Tipus de vehicle Disponibilitat de vehicle Disponibilitat per a ViatjarDetall de l'experiència requerida

Es valorarà la possessió de certificats professionals com el de soldadura de la AWS. Es valorarà el coneixement d'altres idiomes.ContracteOferta ExpressRelació Laboral

LABORAL TEMPORALDurada del contracte(mesos)

0Jornada

COMPLETAPeríode

JORNADA SETMANALNombre Hores

40Salari des de

1500Salari fins a

2000Detall d'altres beneficis

Salari segons conveni.

El anuncio original lo puedes encontrar en Kit Empleo:
https://www.kitempleo.es/empleo/16520428/n-535-personal-soldador-tig-4517-cataluna/?utm_source=html

Postulate a este anuncio

Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.

Suscribete a esta alerta:
Escribe tu dirección de correo electrónico, te permitirá de estar al tanto de los últimos empleos por: [n-535] | personal soldador tig (4517)
Publica un nuevo anuncio gratuito
Necesitas publicar un anuncio? Con más de 1 millón de usuarios únicos al mes en corto encontrarás el candidato ideal para tu empresa, ¿qué estás esperando!
Publica ahora

Suscribete a esta alerta