เจ้าหน้าที่ธุรการ [IV-978]

เจ้าหน้าที่ธุรการ [IV-978]

09 feb
|
บริษัท ไท้ ฮั่ว พีอี อินดัสตรี จำกัด
|
España

09 feb

บริษัท ไท้ ฮั่ว พีอี อินดัสตรี จำกัด

España

Job Descriptionsดูแลและประสานเอกสารงานภายในและภายนอก Qualifications

- เพศชาย-หญิง อายุ 22-28 ปี

- จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปวช.หรือเทียบเท่าขึ้นไป

- มีประสบการณ์ด้านธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี- มีความสามารถในการสื่อสาร และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

- ตื่นตัว พร้อมที่จะเรียนรู้เสมอ

- ใช้ Microsoft office ได้ดี

El anuncio original lo puedes encontrar en Kit Empleo:
https://www.kitempleo.es/empleo/16519557/%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-iv-978-espana/?utm_source=html

Postulate a este anuncio

Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.

Suscribete a esta alerta:
Escribe tu dirección de correo electrónico, te permitirá de estar al tanto de los últimos empleos por: เจ้าหน้าที่ธุรการ [iv-978]
Publica un nuevo anuncio gratuito
Necesitas publicar un anuncio? Con más de 1 millón de usuarios únicos al mes en corto encontrarás el candidato ideal para tu empresa, ¿qué estás esperando!
Publica ahora

Suscribete a esta alerta