Personal muntador de pladur - (LJH-532)

Personal muntador de pladur - (LJH-532)

26 ene
|
Terrassa Ocupacio
|
Tarrasa

26 ene

Terrassa Ocupacio

Tarrasa

Personal muntador de pladur (Ref. 3453)CaracterísticaDescripció

Data d'alta:15/01/2021

Estat de l'oferta:Oberta

Lloc de treball:Terrassa

Places:1

Resum:Personal muntador de pladur

Funcions:La persona seleccionada haurà de realitzar les següents tasques:- Preparar la zona de treball, organitzar l'entorn i determinar i preparar els materials, eines, màquines, estris i mitjans auxiliars necessaris.

- Preparar, revisar, utilitzra i conservar els equips o elements de protecció individual i col·lectiva necessaris per a garantir la seguretat en l'execució dels treballs.

- Replantejar els elements a construir: anivellament, aplomat, localització de cotes,

repartició i modulació d'elements, traçat de perpendiculars, alineació, etc.

- Executar el muntatge de l'estructura metàl·lica de suport per a l'element de cartró-guix a construir.

- Col·locar aïllaments tèrmics i acústics.

- Tallar plafons i col·locar-los i fixar-los a l'estructura de suport per a construir diferents elemen de cartró-guix: envans, falsos sostres, extraadossats, divisions entre habitatges, prestatges, mobiliari, calaixos, fornícules, etc.

- Col·locar bastiments per a portes, finestres, registres, etc.

- Encintar i emmassillar els junts de les unions entre plaques.

- Col·locar elements per a instal·lacions: conductes, caixes, caixetins, etc.

- Realitzar treballs diversos de reparació i manteniment de paraments.

Horari:07:30-13:00h - 15:00-18:00h de dl a dv (Es disposa de 30 minuts de descans)

Jornada laboral:Jornada completa: 40h. setmanals

Tipus de contracte:Obra i servei. Temps complet 3 mesos

Sou orientatiu:2.000€ bruts/mensuals

Incorporació:immediata

Experiència:1 any

Edat:Entre 16 i 65 anys.

Formació reglada:Certificat Estudis Primaris

Idiomes:Català, Castellà

Permís de conduir:B

Observacions:Aquesta empresa treballa directament per una asseguradora.El treballador ha de desplaçar-se fins a la nau on estan la resta de companys, desprès disposen de vehicles d'empresa per poder desplaçar-se per Barcelona.La persona seleccionada ha de saber treballar en equip, donat que moltes tasques es realitzen entre dos persones, degut al tipus de feina. També ha de ser una persona amb iniciativa i dinamisme i preocupació per l'ordre i la qualitat, donat que treballa per persones i per tant, s'ha de ser ràpid però a la vegada haurà de tenir cura de deixar l'espai net.

Tipus ocupació:Col·locació de plaques (pladur)

El anuncio original lo puedes encontrar en Kit Empleo:
https://www.kitempleo.es/empleo/16331618/personal-muntador-pladur-ljh-532-tarrasa/?utm_source=html

Postulate a este anuncio

Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.

Suscribete a esta alerta:
Escribe tu dirección de correo electrónico, te permitirá de estar al tanto de los últimos empleos por: personal muntador de pladur - (ljh-532)
Publica un nuevo anuncio gratuito
Necesitas publicar un anuncio? Con más de 1 millón de usuarios únicos al mes en corto encontrarás el candidato ideal para tu empresa, ¿qué estás esperando!
Publica ahora

Suscribete a esta alerta