INVESTIGADOR/A PREDOCTORAL | (EPV-472)

INVESTIGADOR/A PREDOCTORAL | (EPV-472)

24 dic
|
Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta
|
Salt

24 dic

Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta

Salt

Idioma UndefinedReferència:061-2020CONVOCATÒRIA REF.: 061-2020BASES DE LA CONVOCATÒRIA.PLAÇA CONVOCADA.

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del grup de recerca Neurodegeneració i Neuroinflamació, liderat pel Dr. Ramió i Torrentà, en la següent categoria professional:

Investigador/a Pre-doctoral

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:- Processament de mostres primàries.

- Tècniques analítiques de laboratori.

- Anàlisi de dades.

Requisits dels aspirants:- Llicenciat o graduat en ciències de la salut.- Experiència en tècniques de laboratori de genètica molecular extracció DNA, RNA i proteïna, RT-PCR, citometria.

- Processament de mostres primàries.

- Coneixements en el camps de l’esclerosi múltiple.

Es valorarà:- Experiència en tècniques: extracció DNA, RNA i proteïna, RT-PCR, citometria, metilació, expressió gènica.

- Publicacions relacionades amb el camp de l’esclerosi múltiple.

- Persona responsable, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.

- Persona emprenedora, creativa i amb capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

S’ofereix:- Tipus de contracte: Temporal

- Jornada: Completa (40 h/setmana)

- Durada: 3 mesos

- Incorporació prevista: Gener 2021

- Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

Presentació de Sol·licituds:Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

Lloc de Presentació:Per correu electrònic al mail [email protected] (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

Termini Presentació:Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 30 de desembre de 2020.

El anuncio original lo puedes encontrar en Kit Empleo:
https://www.kitempleo.es/empleo/15930404/investigador-predoctoral-epv-472-salt/?utm_source=html

Postulate a este anuncio

Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.

Suscribete a esta alerta:
Escribe tu dirección de correo electrónico, te permitirá de estar al tanto de los últimos empleos por: investigador/a predoctoral | (epv-472)
Publica un nuevo anuncio gratuito
Necesitas publicar un anuncio? Con más de 1 millón de usuarios únicos al mes en corto encontrarás el candidato ideal para tu empresa, ¿qué estás esperando!
Publica ahora

Suscribete a esta alerta