Educador/a social | [JTC822]

Educador/a social | [JTC822]

10 jul
|
Confederación Galega de Persoas con Discapacidade
|
Vigo

10 jul

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade

Vigo

REQUISITOSTitulación Universitaria en Educación Social.

Dispoñibilidade de incorporación inmediata.

Polivalencia e boa predisposición.

Ter experiencia previa en manexo de conflitos e experiencia laboral mínima dun ano en centros de dia de maiores ou residencias.Valórase estar en posesión de certificado de discapacidade (requisito non imprescindible).

FUNCIÓNSParticipar no plan xeral de actividades do centro.

Realizar actividades auxiliares de psicomotricidad, linguaxe, dinámicas e rehabilitación personal e social aos residentes.

Colaborar no seguimiento ou a avaliación do proceso recuperador ou asistencial dos residentes do centro.Participar nas áreas de lecer e tempo libre do usuario do centro.

Colaborar nas materias da súa competencia nos programas que se realicen de formación e información ás familias dos usuarios e ás institucións.

En xeral, todas aquelas actividades non especificadas anteriormente que se lle pidan e que teñan relación co anterior.

CONDICIÓNSOfrécese estabilidade laboral e desenrrolo profesional a medio – longo plazo.

Xornada entre 25 e 35 horas en quenda de tarde, segundo ratios e necesidades do centro.

Retribución segundo o Convenio Colectivo.

El anuncio original lo puedes encontrar en Kit Empleo:
https://www.kitempleo.es/empleo/13620394/educador-social-jtc822-vigo/?utm_source=html

Postulate a este anuncio

Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.

Suscribete a esta alerta:
Escribe tu dirección de correo electrónico, te permitirá de estar al tanto de los últimos empleos por: educador/a social | [jtc822]
Publica un nuevo anuncio gratuito
Necesitas publicar un anuncio? Con más de 1 millón de usuarios únicos al mes en corto encontrarás el candidato ideal para tu empresa, ¿qué estás esperando!
Publica ahora

Suscribete a esta alerta