[VMP782] CUINER PER RESTAURANT A GIRONA

[VMP782] CUINER PER RESTAURANT A GIRONA

18 jun
|
Importante empresa del sector
|
Gerona

18 jun

Importante empresa del sector

Gerona

EN DEPENDèNCIA DEL RESPONSABLE DEL LOCAL, ES RESPONSABILITZARà DE LIDERAR, COORDINAR, PLANIFICAR I SUPERVISAR LES ACTIVITATS DEL DEPARTAMENT DE CUINA I REBOSTERIA, VETLLANT PER L'OPTIMITZACIÓ DELS RECURSOS DISPONIBLES I D'ACORD ALS CRITERIS DE COST, TEMPS I QUALITAT PREESTABLERTS. S'ASSEGURARà QUE TOTS ELS TREBALLADORS DE LA SEVA àREA TREBALLEN D'ACORD AMB LES NORMATIVES TèCNIC SANITàRIES DEFINIDES. IMPULSARà I PARTICIPARà EN EL DISSENY I PRESENTACIÓ DE NOUS PLATS I CICLES DE MENÚS. TAMBÉ ES RESPONSABILITZARà DE FER ELS INVENTARIS PERIòDICS I DE MANTENIR AL DIA LES PREVISIONS DE NECESSITATS DE MATèRIES PRIMERES,

PROCURANT UNA CORRECTA GESTIÓ DELS ESTOCS DE SEGURETAT, REALITZANT LES PROPOSTES DE COMANDES. AIXÍ MATEIX, ES RESPONSABILITZARà DE QUE LA MAQUINàRIA, INSTAL.LACIONS I EINES DEL DEPARTAMENT, ESTIGUIN SEMPRE EN òPTIMES CONDICIONS.

El anuncio original lo puedes encontrar en Kit Empleo:
https://www.kitempleo.es/empleo/13376843/vmp782-cuiner-per-restaurant-girona-gerona/?utm_source=html

Postulate a este anuncio

Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.

Suscribete a esta alerta:
Escribe tu dirección de correo electrónico, te permitirá de estar al tanto de los últimos empleos por: [vmp782] cuiner per restaurant a girona
Publica un nuevo anuncio gratuito
Necesitas publicar un anuncio? Con más de 1 millón de usuarios únicos al mes en corto encontrarás el candidato ideal para tu empresa, ¿qué estás esperando!
Publica ahora

Suscribete a esta alerta